Marketing

BIG Radio logo.

Ako želite da se oglašavate na BiG radiju, preuzmete naš cjenovnik, statistiku slušanosti i pokrivenost.

Kontaktirajte nas putem email-a marketing@bigradiobl.com ili bigradiobl@gmail.com ili na telefon +387 51 212 700 i +387 51 212 777 BiG Radio.